de langue à langue

l’objet de se projet est de faire passer un « même » poème d’une langue à une autre
dans le but de créer autant de partitions sonores à jouer par autant d’interprètes que de langues

1. bahasa indonesia
2. tamil / நாக்கு
3. vietnamien
4. tangurung
5. iaai
6 mapuche

version française

 

1.

dia mencoba
dia mencoba
mencari
melihat
tetapi belum nampak
tidak kelihatan
tidak bisa
dia ingin membuka dirinya
membuka diri sendiri
tidak bisa
belum bisa
ada keberisikan
dia tak tahu dari mana
dia ingin melihat
dia ingin membuka dirinya
dalam air dan udara
dia telah menyeberangi waktu
tersebar
terlarut
dia tidal bisa hidup sendiri
dia membuka mata
belum punya mata
belum adalah matanya
cahaya putih
menolehkan kepala
belum punya kepala

namun ia telah tiba
dia di sana
saling merenggang
dia menunggu sejak lama
dia mencoba berjalan
dia tidak berjalan
dia belum berjalan
dia belum bisa berjalan
tidak tahu
tidak tahu bagaimana
namun maju
maju tanpa berjalan
dia merasakan batas dunia
saling menggapai di semua arah
kemudian melenting
dalam kehadirannya

 

 

en tamil

அவன் முயற்சி செய்கிறான்
அவன் முயற்சி செய்கிறான்
அவன் பார்க்கிறான்

ஆனால் அவன்
கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை

அவன் விரிய முயற்சி செய்கிறான்
அவனால் இப்போது முடியவில்லை

அவனால் இப்போது முடியவில்லை
இன்னும் இல்லை
ஒலி இருக்கிறது

அவன் பார்க்க முயற்சி செய்கிறான்
பிரிக்க முயற்சி செய்கிறான்
நீரில்
காற்றில்

அவன் காலத்தைக் கடந்தான்
சிதறினான்

அவனால் தனியாக வாழ முடியவில்லை
அவன் கண்களைத் திறக்கிறான்
அவன் கண்கள் இல்லாமல் இருக்கிறான்
கண்கள் இல்லை

வெள்ளை ஒளி
அவன் தலையைத் திருப்புகிறான்
ஆனால்
தலை இல்லாமல் இருக்கிறான்

அவன் வந்துவிட்டான்
அவன் அங்கே இருக்கிறான்

நீடிக்கிறான்

நெடுங்காலமாக
அவன் காத்திருக்கிறான்

அவன் நடக்க முயற்சி செய்கிறான்
அவன் நடக்கவில்லை
அவன் இன்னும் நடக்கவில்லை

அவனால் இன்னும் நடக்க முடியவில்லை
அவனுக்கு நடக்கத் தெரியவில்லை
நடப்பது எப்படி என்றும் தெரியவில்லை

ஆனாலும் அவன் முன் செல்கிறான்

அவன் உலகத்தின் எல்லைக் கல்லைத்
தொட்டுப் பார்க்கிறான்

அவன் விரிகிறான்

அவன் வளைகிறான்

பிறக்கிறான்

 

 

3. en vietnamien

anh ấy thử làm
thử làm xem

mà chưa thấy được

anh muốn mở anh ra
mà không thể
chưa thể

không thể
có tiếng động

 

anh muốn nhìn thấy
muốn mở anh ra
trong nước
và trong không khí

 

anh đã đi qua thời gian

bị xé vụn
bị hòa tan

 

anh chẳng biết sống một mình

anh nhìn ngó
mà không có mắt
chưa ở đâu có mắt

ánh sáng trắng
anh quay đầu
mà chưa có đầu

 

anh ở đây
anh mở anh ra

 

anh đợi từ lâu

 

anh thử bước đi
mà không được
mà chưa được

anh chưa thể bước đi
anh không biết
không biết thế nào
không biết bước đi thế nào

anh lại tiến lên
đụng vào những kích thước của thế giới
những giới hạn của thế giới

anh mở anh ra
anh gập anh lại

anh tồn tại

 

(lu par Trang Trong Vũ)

 

 

en français

il essaie
il essaie
il regarde
mais n’est pas encore visible
n’est pas visible
ne peux pas
il veut déplier
se déplier

ne peux pas
pas encore
il y a du bruit

il veut voir
se déplier
dans l’eau et dans l’air
il a traversé le temps
éparpillé
a été dissous
ne sait plus vivre seul
il ouvre les yeux
n’a pas encore d’yeux
il n’y a pas encore d’yeux
lumière blanche

il tourne la tête
n’a pas encore de tête
pourtant il est arrivé
il est là
s’étire

il attend depuis longtemps
il essaie de marcher
il ne marche pas
il ne marche pas encore
il ne peut pas marcher encore
ne sait pas
ne sait pas comment

pourtant il avance
tâte les dimensions du monde

s’étend
puis se tord
dans sa présence